επικαιρότητα

Ρόδος: Σε ιδιώτη 42 δημοτικές τουαλέτες- εισιτήριο έως μισό ευρώΣύμβαση για την μακροχρόνια παραχώρηση 42 δημοτικών WC που βρίσκονται κυρίως σε τουριστικά σημεία και κοντά σε ξενοδοχεία στη Ρόδο υπέγραψε η «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία» με την εκμισθώτρια εταιρεία ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.

Η μίσθωση έχει 15ετή διάρκεια. Η μισθώτρια θα αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας των χώρων υγιεινής με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών εξυπηρέτησης των καθημερινών επισκεπτών των χώρων έναντι αντιτίμου, το μέγιστο ύψος του οποίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των 0,50 Ευρώ ανά χρήση.

Ως χρήση των χώρων ορίζεται αποκλειστικά αυτής της λειτουργίας τους ως χώρων δημόσιας υγιεινής. Το συμφωνηθέν ετήσιο μίσθωμα θα ανέλθει στο ποσό των 3.000 ευρώ πλέον ποσοστού 5% επί των κάθε είδους ακαθαρίστων εσόδων από τη λειτουργία των χώρων, με ελάχιστο σε κάθε περίπτωση εγγυημένο ποσό ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων 30.000 ευρώ και του συνόλου του εκάστοτε ισχύοντος τέλους χαρτοσήμου επί του αθροίσματος του ως άνω μισθώματος.

Ενδεικτικά υπάρχουν WC που βρίσκονται:

-επί της ακτής, δυτικά της οδού Κανάρη, έναντι του ξενοδοχείου Belvedere

-επί της ακτής, δυτικά της οδού Κανάρη, έναντι του ξενοδοχείου «Club 33»

-επί της ακτής, δυτικά της οδού Κανάρη, έναντι του ξενοδοχείου «BlueSky»

-επί της ακτής δυτικά του ξενοδοχείου «Bellevue»,

-επί της ακτής, ανατολικά του ξενοδοχείου «MitsisFalirakiBeach».

-επί της ακτής, του ξενοδοχείου «SentidoApolloBlue»

-στο μέσον της παραλίας 'Βλυχά', νότια του ξενοδοχείου «Sensimar»

-στην ανατολική άκρη της παραλίας 'Βλυχά', πλησίον του ξενοδοχείου «Azzuro»

 tornosnews

Σχόλια

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης