επικαιρότητα

Δείτε τον οικολογικό χάρτη της ΡόδουΟ Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νήσου Ρόδου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΑΓΡΙΑΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ» που εντάχθηκε στο τοπικό πρόγραμμα Προσέγγιση LEADER – ΑΞΟΝΑΣ 4 του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 – 2013» / CLLD LEADER ΠΑΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει δημιουργήσει


Οικολογικό χάρτη στα ελληνικά/ αγγλικά


Διαφημιστικό φυλλάδιο «Φυσικά οικοσυστήματα –Βιότοποι χλωρίδας & πανίδας» στα ελληνικά & στα αγγλικά


Λεύκωμα «Φυσικά οικοσυστήματα –Αγριολούλουδα και ορχιδέες της Ρόδου» στα ελληνικά

Έχει αρχίσει ήδη η διανομή του υλικού και έως σήμερα έχουν διανεμηθεί:


Στο Γραφείο Πληροφοριών των επισκεπτών του Δήμου στην πόλη της Ρόδου

2.400 φυλλάδια «Φυσικά οικοσυστήματα –Βιότοποι χλωρίδας & πανίδας» και 750 αντίτυπα του Οικολογικού χάρτη του νησιού.


Σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού από ένα αντίτυπο του λευκώματος «Φυσικά οικοσυστήματα –Αγριολούλουδα και Ορχιδέες της Ρόδου» για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης τους.


Σε φορείς του νησιού έχουν διανεμηθεί για τις ανάγκες των δημοσίων σχέσεων τους αντίτυπα του λευκώματος «Φυσικά οικοσυστήματα –Αγριολούλουδα και Ορχιδέες της Ρόδου»

Η προώθηση του υλικού θα συνεχιστεί όλο το 2018. Οι φορείς και επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για το φυλλάδιο ή τον οικολογικό χάρτη μπορούν να επικοινωνούν με το Σύλλογο στο ecorodos1989@gmail.com
rodosreport

Σχόλια

S M S

Αντιδήμαρχο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ θα έχουμε;
Αρε που είσαι Χατζή... με τον Γιαννακάκη ;;;

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης