επικαιρότητα

Καταδυτικές Διαδρομές στο Νότιο Αιγαίο«Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου - Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού», είναι ο τίτλος του έργου στην υλοποίηση του οποίου προχωρεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Ιnterreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Μεταξύ άλλων, οι δράσεις της υλοποίησης περιλαμβάνουν τα εξής:

-Διοργάνωση δύο εκδηλώσεων συμμετοχικών διαδικασιών στη Σύρο και στη Ρόδο

-Διοργάνωση ημερίδων στη Ρόδο και στην Κύπρο για επαγγελματίες του τουριστικού τομέα

-Workshop στην Ελλάδα για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την κατάρτιση στρατηγικών αξόνων για την προώθηση / δικτύωση του τουριστικού προϊόντος με συμμετοχή ξένων φορέων εξειδικευμένων στον καταδυτικό τουρισμό

-Ανάλυση νομοθετικών απαιτήσεων και περιορισμών ανά περιοχή, όπως είναι για παράδειγμα οι περιβαλλοντικές και χωροταξικές απαιτήσεις και σύγκριση με τις αντίστοιχες πρόνοιες στην Κύπρο

-Ανάδειξη Καταδυτικών Διαδρομών Τουριστικού Ενδιαφέροντος κατόπιν μελέτης πεδίου, προσδιορισμού, οριοθέτησης και χάραξης καταδυτικών διαδρομών περιβαλλοντικού, αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος.

-Κατασκευή και πιλοτική πόντιση τεχνητών υφάλων στην Ελλάδα καθώς και τοποθέτηση οπτικής ίνας για την παρακολούθηση της καταδυτικής διαδρομής.

-Διοργάνωση διεθνών διαγωνιστικών δράσεων, όπως για παράδειγμα διαγωνισμός ελεύθερης κατάδυσης και υποβρύχιας φωτογραφίας.

-Τουριστική προβολή διαδρομών μέσω δημοσίευσης εντύπου, δημιουργίας ηλεκτρονικής παρουσίασης και καταχωρήσεων σε περιοδικά ξενοδοχείων και αεροπορικών εταιρειών.

Παράλληλα, αποφασίστηκε ο προσδιορισμός του αναπτυξιακού μοντέλου του καταδυτικού τουρισμού, μέσω της δημιουργίας πρωτοκόλλου για την ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου καταδυτικών πάρκων, καθώς και την έκδοση οδηγού καλών πρακτικών για την προστασία της θαλάσσιας ζωής

Τέλος, συζητήθηκε το πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και οι προτάσεις βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία των καταδυτικών προορισμών.

tornosnews

Σχόλια

S M S

Αναγνώστης: Λεωφορείο της γραμμής... Τι παρατηρήτε?

M M S

M M S

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης