επικαιρότητα

Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου ενημερώνει τα καταστήματα για το TAX FREEΟ Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου ενημερώνει τα καταστήματα, τα οποία προσφέρουν την υπηρεσία της απαλλαγής ΦΠΑ (TAX FREE για πελάτες Τρίτων Χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), ότι θα πρέπει να ακολουθούν κατά γράμμα το άρθρο 3 παραγρ. β. της ΠΟΛ 1338/1996, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι υποχρεώσεις του πωλητή όσον αφορά την έκδοση της απόδειξης λιανικής πώλησης στον αγοραστή, όπου μεταξύ άλλων ορίζεται ότι:

«Ο πωλητής των αγαθών υποχρεούται:

α) Να διαπιστώσει ότι ο αγοραστής - ταξιδιώτης, πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας.

β) Να εκδώσει, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, τριπλότυπη θεωρημένη απόδειξη λιανικής πώλησης, με χειρόγραφο ή μηχανογραφικό τρόπο, στην οποία θα αναγράφονται εκτός των οριζομένων στον Κ.Β.Σ. στοιχείων και τα στοιχεία του αγοραστή-ταξιδιώτη, (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, χώρα διαμονής, αρ. διαβατηρίου και η εκδούσα αρχή ή τα άλλα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της ενότητας Α, του άρθρου 2 της παρούσας), το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών, καθώς και ο συντελεστής και το ποσό του ΦΠΑ, όταν πρόκειται για την επιστροφή του Φ.Π.Α, και όχι για άμεση απαλλαγή.

Τα αντίτυπα των εν λόγω αποδείξεων, πριν την θεώρηση τους, πρέπει να φέρουν με σφραγίδα ή εντύπων τις ενδείξεις, το πρώτο "για επιστροφή Φ.Π.Α." ή "χωρίς Φ.Π.Α." κατά περίπτωση, "λόγω εξαγωγής από αγοραστή -ταξιδιώτη εκτός Κοινότητας", το δεύτερο "για τον πελάτη" και το τρίτο "στέλεχος".
γ) Να προσκομίσει, εφόσον πρόκειται για άμεση απαλλαγή από Φ.Π.Α., ο ίδιος ή ο εκπρόσωπος του, τα πωληθέντα αγαθά στο τελωνείο εξόδου από την Ελλάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ.γ' του άρθρου 6 της παρούσας, συνοδευόμενα με δελτίο αποστολής της ημέρας μεταφοράς τους στο τελωνείο στο οποίο θα αναγράφονται, εκτός των οριζομένων ότου Κ. Β. Σ. στοιχείων, ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης λιανικής πώλησης των αγαθών.

δ) Επί άμεσης απαλλαγής να εκδώσει το σχετικό φορολογικό στοιχείο χωρίς Φ.Π.Α, ή εφόσον χρεώσει σ' αυτό φόρο, να τον επιστρέψει στον αγοραστή-ταξιδιώτη άμεσα με την παραλαβή της θεωρημένης από το Τελωνείο απόδειξης που αναφέρεται στο επόμενο άρθρο.

Σας γνωρίζουμε ότι από 1-06-2018 για κάθε απόδειξη λιανικής πώλησης, που εκδίδεται χωρίς τα πλήρη στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 3 παραγρ. β. της ΠΟΛ 1338/1996 θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από την παραγ. 2 147 του ν. 2960/2001 πρόστιμα.


Εκ του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου

Σχόλια

παράπονα Ρόδου

Δείτε επίσης

επικοινωνήστε

δώσε δύναμη στη φωνή σου,
κάνε τα παράπονα στον δήμαρχο,
κατήγγειλε ότι βλάπτει την κοινωνία,
διάδωσε τις πιο σημαντικές ειδήσεις,
μοιράσου χρήσιμες συμβουλές,
στείλε μας το δικό σου άρθρο
και δημοσίευσε ότι θέλεις
στο paraponarodou@gmail.com
ή συμπλήρωσε την φόρμα

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

S M S

Αναγνώστης: Ναι καλησπέρα, μπορώ να πω το παράπονο μου?!!
Δεν υπάρχει ένας 24ωρος κλειδαρας δλδ έλεος

M M S

M M S

διαφημιστείτε εδώ

διαφημιστείτε εδώ
οικονομικά & αποδοτικά