επικαιρότητα

188 εγκαταλελειμμένα οχήματα περισυνέλλεξε η Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου ΡόδουΈνα σημαντικό βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της εικόνας του νησιού μας και την αποσυμφόρηση του προβλήματος έλλειψης χώρων στάθμευσης αποτελεί η απομάκρυνση και ανακύκλωση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, τονίζει ο Αντιδήμαρχος Ρόδου Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. Μιχάλης Παλαιολόγου.

Εκατόν ογδόντα οκτώ αυτοκίνητα και δίκυκλα, εκ των συνολικά πεντακοσίων σαράντα έξι οχημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως εγκαταλελειμμένα, περισυνέλλεξε η Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου τους τελευταίους δεκαέξι μήνες ενώ περισσότερα από εκατόν είκοσι απομακρύνθηκαν από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες τους.

Το τελευταίο διάστημα δίνεται προτεραιότητα στα οχήματα που βρίσκονται σε κακή κατάσταση, προκειμένου να εξαλειφθούν οι εστίες μόλυνσης και μέσω της Ανακύκλωσης των οχημάτων να προστατευτεί το περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα εγκαταλελειμμένων οχημάτων που έχουν απομακρυνθεί από κεντρικά σημεία του νησιού μας είναι το αυτοκίνητο μπροστά από το Δημαρχείο της Ρόδου και τα δίκυκλα από την οδό Γρίβα, όπως βλέπετε στις φωτογραφίες.


Να σημειωθεί ότι από τον Ιανουάριο του 2017 ο Δήμος Ρόδου, μετά από διαγωνισμό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία υπέγραψε σύμβαση (2/ 6354 της 30-01-2017) με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) και σύμφωνα με αυτήν έχουν περιέλθει στα ταμεία του Δήμου Ρόδου 13.150 ευρώ.


Για την ορθή ενημέρωση των πολιτών, ο Αντιδήμαρχος Ρόδου Καθαριότητας & Ανακύκλωσης , κ. Μιχάλης Παλαιολόγου, διευκρινίζει:

« Σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 εγκαταλειμμένο χαρακτηρίζεται το όχημα το οποίο:
α) εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες,
β) εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες, και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής,
γ) εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του,
δ) αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για την δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.


Εγκαταλελειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 9, παρ. 1 του εν λόγω Π.Δ. είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ).

Για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων και δίκυκλων τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

1) Η Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου εντοπίζει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που δεν φέρουν πινακίδες (είτε από καταγγελίες συμπολιτών μας είτε από εποπτεία των υπαλλήλων της) και επικολλά σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο που το χαρακτηρίζει εγκαταλελειμμένο. Μέσα σε 45 ημέρες εάν το όχημα δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, το όχημα περιέρχεται στην κατοχή του Δήμου Ρόδου.
2) Σε περίπτωση που τα εγκαταλειμμένα οχήματα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, ο Δήμος Ρόδου υποχρεούται πέραν των αναφερομένων προηγουμένως να αναζητήσει επιπλέον, εντός 15 ημερών από την επικόλληση του ειδικού σήματος, τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών τους και να τους ενημερώσει.

3) Όταν το εγκαταλελειμμένο όχημα περιέλθει στην κατοχή του Δήμου Ρόδου, ο τελευταίος υποχρεούται να παραδώσει το όχημα στο εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ σύμφωνα με τη σύμβαση. Τα οχήματα παραμένουν στο σημείο συλλογής για 10 ημέρες. Εάν μέσα στο διάστημα αυτό το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν, αφού προηγουμένως καταβάλει τη δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης. Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται για περαιτέρω επεξεργασία, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ. Εφόσον πρόκειται για όχημα με άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Ν. Αιγαίου.

4) Εφόσον εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης εγκαταλειμμένου οχήματος εντός των προθεσμιών και συγκατατίθεται για την παράδοση του οχήματος για περαιτέρω επεξεργασία, τότε εκδίδεται από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Πιστοποιητικό Καταστροφής το οποίο είναι απαραίτητο για την οριστική διαγραφή του οχήματος. Εάν επιθυμεί να κρατήσει το όχημα χωρίς να το κινεί, τότε υποχρεούται να το αποθηκεύσει σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας τρίτου μετά από έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης υποβάλλει σχετική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ όπου αναφέρει το ακριβές σημείο αποθήκευσης και τα στοιχεία που πιστοποιούν τον ιδιοκτήτη του χώρου και συγκατάθεση του αν πρόκειται περί τρίτου την οποία κοινοποιεί και στην αρμόδια αρχή.

5) Εφόσον ο ιδιοκτήτης εγκαταλειμμένου οχήματος δεν εντοπιστεί εντός των προθεσμιών, τότε το Πιστοποιητικό Καταστροφής παραδίδεται στο Δήμο Ρόδου. Εάν το όχημα δεν φέρει πινακίδες κυκλοφορίας τότε αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Καταστροφής ο αριθμός πλαισίου.


Είναι προφανές ότι μεγάλο ρόλο για τον εντοπισμό των εγκαταλελειμμένων οχημάτων παίζουν οι πολίτες, οι οποίοι ενημερώνουν τη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για τα οχήματα που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στα ίδια σημεία, δημιουργώντας εστίες μόλυνσης και κίνδυνο για το περιβάλλον σε όλο το νησί μας.

Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων του Δήμου Ρόδου (Νέα Αγορά, Α’ όροφος) ή να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 22410 76770. »

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΔΩ

Σχόλια

 1. Ανώνυμος5/6/18 17:17

  Μπραβο! Να ξεβρωμισουν λιγο οι δρομοι! Επίσης υπάρχουν 2-3 εγκαταλελειμμενα στην οδο Συρακουσσων στο Καρακονερο, στην οδο Φιλερημου (νομιζω απέναντι απο τον αριθμο 15 ή το 17) και στο πάρκο της οδου Δελφων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος5/6/18 18:41

  Μια κόκκινη μερσεντες στο τοιχο εξω από το αεροδρομιο απο την μερια της περιφερειακης του παραδεισιου και 20 μετρα πιο πανω ενα σκουρο αυτοκινητο απο την αλλη πλευρα του δρομου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος5/6/18 22:37

  kai stin anis marias exei arketa

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Οι απόψεις των διαχειριστών μπορεί να μην συμπίπτουν με τα άρθρα.
Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.
Αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές.
Κακόβουλα σχόλια αφαιρούνται όπου εντοπίζονται.
Η ευθύνη των σχολίων βαρύνει νομικά τους σχολιαστές.
Η ταυτότητα των σχολιαστών είναι γνωστή μόνο στην Google.
Όποιος θίγεται μπορεί να επικοινωνεί στο email μας.
Περισσότερα στους όρους χρήσης.

παράπονα Ρόδου

Δείτε επίσης

επικοινωνήστε

δώσε δύναμη στη φωνή σου,
κάνε τα παράπονα στον δήμαρχο,
κατήγγειλε ότι βλάπτει την κοινωνία,
διάδωσε τις πιο σημαντικές ειδήσεις,
μοιράσου χρήσιμες συμβουλές,
στείλε μας το δικό σου άρθρο
και δημοσίευσε ότι θέλεις
στο paraponarodou@gmail.com
ή συμπλήρωσε την φόρμα

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

S M S

Αναγνώστης: Ναι καλησπέρα, μπορώ να πω το παράπονο μου?!!
Δεν υπάρχει ένας 24ωρος κλειδαρας δλδ έλεος

M M S

M M S

διαφημιστείτε εδώ

διαφημιστείτε εδώ
οικονομικά & αποδοτικά