επικαιρότητα

Run Greece στη ΡόδοΣτις 14 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο η αθλητική εκδήλωση Run Greece, συνδιοργάνωσης του τµήµατος Αθλητισµού και Πολιτισµού ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε τον ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ και τον ∆ήµο Ρόδου.

Πρόκειται για αγώνες δρόμου 10 χιλιομέτρων, 5 χιλιομέτρων και 1000 µέτρων και απευθύνεται σε µαθητές των δηµοτικών σχολείων. Οι αγώνες Run Greece, διοργανώνονται σε επτά διαφορετικές πόλεις ανά την Ελλάδα : Καστοριά, Λάρισα, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Αλεξανδρούπολη, Πάτρα, Ρόδος, διεξάγονται δε στο ιστορικό, εµπορικό και τουριστικό κέντρο των πόλεων. Οι διοργανώσεις έχουν αναφορά στον απλό πολίτη και στα παιδιά, αποβλέποντας στην ανάδειξη της µαζικής άθλησης και στην υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής.

Η διοργάνωση προσφέρει σε όλους τους συµµετέχοντες ένα προωθηµένο πακέτο δροµικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, που δίνουν αξία στη συµµετοχή και δηµιουργούν νέες συνθήκες υλοποίησης αθλητικοτουριστικών διοργανώσεων, εντός και εκτός των συνόρων της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας ή της χώρας, ακολουθώντας διαδικασίες και πολιτικές ανάλογες µε αυτές του Μαραθωνίου και Ηµιµαραθωνίου. Η συνολική δαπάνη για την ανωτέρω δράση, αναμένεται να ξεπεράσει της 20.000 ευρώ.

tornosnews

Σχόλια

S M S

θα τους διώξει όλους τους παλιούς στο δήμο...
ή θα μάθει πρώτα από αυτούς και μετά...

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης