επικαιρότητα

Εγκρίθηκε η σύμβαση απορρόφησης του ξενοδοχείου Sheraton Rhodes Resort από την ΛάμψαΜετά την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε.», ιδιοκτήτριας του Ξενοδοχείου Sheraton Rhodes Resort, από την «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε.», η Λάμψα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι εγκρίθηκε το σχετικό Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ) της εν εξελίξει διαδικασίας συγχώνευσης δια απορροφήσεως της εταιρείας «Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε.». Με αυτόν τον τρόπο, προσδοκά την επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακος μεταξύ των ξενοδοχείων, καθώς και καλύτερο συντονισμό της Διοικητικής Λειτουργίας και της Λειτουργίας Πωλήσεων.

Το σχέδιο εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευομένων εταιρειών και υπεγράφη από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των συγχωνευομένων εταιρειών. Οι δυο εταιρείες προέβησαν στην κατά νόμον υποβολή του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ) στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, με απορρόφηση της ως άνω ανώνυμης εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (απορροφούμενη) από την μητρική της, ως άνω «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» (απορροφούσα), με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία της 31.10.2018 (Ισολογισμός Μετασχηματισμού).

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης αυτής, η απορροφούμενη θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάρισή της και οι μετοχές της θα ακυρωθούν, το δε σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας και περιλαμβάνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.10.2018, και όπως θα υφίσταται και θα ευρίσκεται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, θα μεταβιβασθεί στην απορροφούσα, η οποία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης.

Δεδομένου ότι η απορροφούσα είναι κυρία, νομέας και κάτοχος του συνόλου (100%) των μετοχών της απορροφούμενης και εμφανίζει τη συμμετοχή της αυτή στα λογιστικά της βιβλία, όλες οι μετοχές της απορροφούμενης, οι οποίες ανήκουν στο σύνολό τους στην απορροφούσα, με την κατά νόμον ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα αποσβεσθούν λόγω συγχύσεως και θα ακυρωθούν, το δε μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας, ανερχόμενο σε € 23.927.680 δεν θα αυξηθεί, αλλά με το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης, θα αποσβεσθεί ανάλογο ποσό από το λογαριασμό «Συμμετοχές» της απορροφούσας.

Από την 31.10.2018 (ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού) και εφεξής, οι πράξεις της απορροφούμενης εταιρείας θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα της απορροφούμενης που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της απορροφούσας εταιρείας και θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή.

Δεν υπάρχουν κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών, ενώ ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και στους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιρειών δεν προβλέπονται από τα Καταστατικά αυτών, ούτε από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια ως εκ της συγχώνευσης αυτής.

Από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η απορροφούσα υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της απορροφούμενης, και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή (οιονεί καθολική διαδοχή).

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού, με ημερομηνία 31/10/2018, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται από το νόμο θα δημοσιευθούν αρμοδίως προκειμένου όλοι οι μέτοχοι της «Εταιρείας Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε» και οι πιστωτές να λάβουν γνώση αυτών.

Η ως άνω συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση της λήψεως των κατά το νόμο οριζομένων αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα των συγχωνευόμενων εταιρειών, καθώς και των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της ως άνω διαδικασίας συγχώνευσης.

TornosNews.gr

Σχόλια

παράπονα Ρόδου

Δείτε επίσης

επικοινωνήστε

δώσε δύναμη στη φωνή σου,
κάνε τα παράπονα στον δήμαρχο,
κατήγγειλε ότι βλάπτει την κοινωνία,
διάδωσε τις πιο σημαντικές ειδήσεις,
μοιράσου χρήσιμες συμβουλές,
στείλε μας το δικό σου άρθρο
και δημοσίευσε ότι θέλεις
στο paraponarodou@gmail.com
ή συμπλήρωσε την φόρμα

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

S M S

Αναγνώστης: Ο καθηγητής που μιλησε στην εκπομπη " Επιλογες" της ΕΡΤ 1 για την δολοφονία της Ελενης, είναι το λιγότερο που μπορώ να πω αχάριστος. Η Κοινωνία της Ρόδου ποναει και το βλέπουμε καθημερινά σε συζητήσεις μεταξυ μας αλλά και στα ΜΚΔ. Τα λόγια του προσβάλουν τον Ροδιακη λαό.

M M S

M M S

διαφημιστείτε εδώ

διαφημιστείτε εδώ
οικονομικά & αποδοτικά