επικαιρότητα

ΑΣΕΠ: 3 θέσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετώνΖητούνται απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Το «πράσινο» φως για την πρόσληψη τριών υπαλλήλων έδωσε το ΑΣΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιοποιηθείς τις αμέσως προσεχείς ημέρες, ταυτόχρονα με την 10ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύβαση εργασίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Σημειώστε ότι ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει όλες τις βεβαιώσεις που πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλείστε στην αίτησή σας.

Διαβάστε τις πιθανότητες επιτυχίας και βελτιώστε τη θέση διορισμού σας, προσκομίζοντας τα ανάλογα πιστοποιητικά.
Ημερ. Λήξης: Αναμένεται

3 ΥΕ Πρεσαδόρων

workenter.gr

Σχόλια

S M S

θα τους διώξει όλους τους παλιούς στο δήμο...
ή θα μάθει πρώτα από αυτούς και μετά...

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης