επικαιρότητα

Ανακοίνωση για ανανέωση των θέσεων στάσης/στάθμευσης του δήμου ΡόδουΗ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών λαμβάνοντας υπόψη την με αρ.309/2018 (ΑΔΑ:6Α75Ω1Ρ-ΧΜ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου και ειδικότερα τα άρθρα 1.3-1.4 και 1.5 ενημερώνει του ενδιαφερόμενους ότι για την Ανανέωση των θέσεων στάσης/στάθμευσης που τους έχουν παραχωρηθεί για το έτος 2018 με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (με καταβολή ποσού κοινοχρήστου χώρου) θα πρέπει να προβούν σε ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, στο Τμήμα Προσόδων Ρόδου έτσι ώστε να ληφθεί ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019.

-Επισημαίνεται ότι

Με την αίτηση ανανέωσης, ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για την καταβολή του αντίστοιχου ποσού αμέσως μετά τη λήψη της Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Σε περίπτωση μη κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης εφαρμόζεται το άρθρο 1.4 της υπ΄ αριθμού απόφασης 309/2018 του Δ.Σ. σύμφωνα με το οποίο η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών θα προβεί στην αφαίρεση της οριζόντιας και κάθετης σήμανσης χωρίς έγγραφή ενημέρωση του δικαιούχου.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών


Αλέξανδρος Μπεκιάρης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Σχόλια

S M S

Αναγνώστης: Λεωφορείο της γραμμής... Τι παρατηρήτε?

M M S

M M S

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης