επικαιρότητα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν 2251/94

ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΚΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΟΔΗΓΙΕΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1. Γενική αρχή είναι ότι κάθε απόφαση μετά από Συλλογική Αγωγή από την Ένωση Καταναλωτών για τα μέλη της, επιφέρει αποτελέσματα, αντανακλαστικά όμως μόνο, και για κάθε Έλληνα πολίτη που έχει το ίδιο πρόβλημα, ακόμα και αν δεν ήταν μέλος της Ένωσης.

2. Για τα φυσικά πρόσωπα μέλη της Ένωσης, που είναι διάδικοι στην απόφαση αυτή, υπάρχει το πλεονέκτημα, ότι απλά, κοινοποιεί την απόφαση και ο υπόχρεος δανειστής - προμηθευτής υποβάλλεται στην αποδοχή και εφαρμογή της, αναγκαστικά.

3. Κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που δεν ήταν μέλος της Ένωσης που άσκησε την Συλλογική αγωγή για τα φυσικά πρόσωπα μέλη της, για την επιβολή της απόφασης στον υπόχρεο δανειστή - προμηθευτή, πρέπει να επιφέρει, με την σχετική δική του πλέον δαπάνη, αυτοτελή νέα δικαστική απόφαση εναντίον του, με αίτημα προς το Δικαστήριο, να διατάξει προς τον υπόχρεο δανειστή – προμηθευτή, την εφαρμογή και για εκείνον, του δεδικασμένου της ανωτέρω Συλλογικής Αγωγής.


4. Δηλαδή, κάθε άλλος που δεν ήταν μέλος της Ένωσης που άσκησε την Συλλογική Αγωγή, να υποβάλλει ατομική του Αγωγή για την ικανοποίησή του αφού δεν περιλαμβανόταν ονομαστικά στην Συλλογική Αγωγή.

5. Η εκτελεστότητα, κατά του υπόχρεου δανειστή – προμηθευτή, η απόκτηση δηλαδή του αποτελέσματος – απόφασης της Συλλογικής αγωγής, προϋποθέτει αρμοδίως την λήψη της και την κοινοποίησή της υπέρ του μέλους της Ένωσης Καταναλωτών, που θα πρέπει να βρίσκεται ταμειακά εν τάξει στην ετήσια συνδρομή του μέχρι την λήψη της τελικής απόφασης, με μοναδική δαπάνη το ασήμαντο ποσό της εξώδικης κοινοποίησης.

Σχόλια

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης