επικαιρότητα

Κίνδυνος από σβηστούς σηματοδότες στην Ρόδου-Λίνδου


Αναγνώστης: Τα φανάρια είναι εκτός λειτουργίας..(ΠΡΟΣΟΧΗ) Στους οδηγούς... Ρόδου Λίνδου..

Σχόλια

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης