ροή ειδήσεων

Ἡ «μεγάλη ἐπανεκκίνησις» εἶναι «ξαναζεσταμένος» κομμουνισμόςὍπως ἀκριβῶς οἱ παλαιοί κομμουνιστές τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως,ἔτσι καί οἱ σημερινοί παγκόσμιοι κομμουνστές σύντροφοί τους,ἐν ἔτει 2020,εἶναι τέλειοι στό ψέμα καί στό νά διεγείρουν τίς λαϊκές μάζες αἰτιολογοῦντες τά μέσα πού χρησιμοποιοῦν γι᾿αὐτό,ὡς δῆθεν ἐξυπηρετοῦντες ἕναν εὐγενή σκοπό !« Οἱ παπποῦδες μου,ὅπως καί οἱ γονεῖς μου,δέν εἶχαν τίποτε,ζοῦσαν σέ πολύ μικρά διαμερίσματα ἤ στρατῶνες πού τούς παρεῖχε ἡ κομμουνιστική κυβέρνησις,τίς περισσότερες φορές μαζύ μέ ἐντελῶς ἀγνώστους διότι ἔτσι εἶχε ἀποφασίσει ἡ κυβέρνησις...»«Ὁ κομμουνισμός καί ὁ ὑπέρ-καπιταλισμόςεἶναι οἱ δύο ὅψεις τοῦ ἰδίου νομίσματος.Ἐπεί δή,ἄν δέν ἔχετε τίποτε κάποιος θά ἔχει τά πάντα »


Ἀπό τόν Ἀλέξανδρο
(henrymakow.com)


Ὅταν ἤμουν 7 χρονῶν,τό νοσηρό,διεφθαρμένο καί προβληματικό κράτος τῆς ΕΣΣΔ τελικῶς κατέρρευσε.Γιά ἐμᾶς,τούς πολίτες τῶν σοβιετικῶν σοσιαλδημοκρατιῶν ἦταν μία ἐποχή ἀβεβαιότητος,ἀναταραχῆς καί χάους.Ἀλλά ταυτοχρόνως ἦταν μία ἐποχή Μεγάλης Ἐλπίδας.Ἐλπίδα ὅτι ἡ ἄθλια,ψευδεπίγραφη κομμουνιστική ἀτζέντα τελικῶς ἐξαφανίστηκε ἀπό τήν παγκόσμια πολιτική σκηνή,γιά πάντα. Λίγα γνωρίζαμε τότε ὅτι 19 χρόνια μετά τό κομμουνιστικό τέρας θά ἔπαιρνε τήν ἐκδίκηση του χτυπῶντας σ᾿ὁλόκληρο τόν κόσμο,τίς χῶρες πού ἀγαποῦσαν περισσότερο τήν Ἐλευθερία,σέ πρῶτη φάσιν.Τίς χῶρες πού μᾶς ἐνέπνευσαν ν᾿ἀντισταθοῦμε στούς ἀλῆτες τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος καί τήν παραφροσύνη τους.


Ὅπως ἀκριβῶς οἱ παλαιοί κομμουνιστές τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως,ἔτσι καί οἱ σημερινοί παγκόσμιοι κομμουνστές σύντροφοί τους,ἐν ἔτει 2020,εἶναι τέλειοι στό ψέμα καί στό νά διεγείρουν τίς λαϊκές μάζες αἰτιολογοῦντες τά μέσα πού χρησιμοποιοῦν γι᾿αὐτό,ὡς δῆθεν ἐξυπηρετοῦντες ἕναν εὐγενή σκοπό !


«Ὁ σκοπός ἁγιάζει τά μέσα»,ὑπῆρξε τό κομμουνιστικό μότο ὅλων τῶν ἐποχῶν.Ἄν καί ἐμεῖς,οἱ πρώην πολίτες τῶν σοβιετικῶν σοσιαλδημοκρατιῶν,περισσότερο συνηθισμένοι σ᾿ἔνα τυραννικό,παράλογο,διεφθαρμένο χωρίς ὅρια ἀπολυταρχικό/ἰδιοκρατικό ( ἐξουσία ἀπό μία ὁμάδα ἡλιθίων) καθεστώς,παρ᾿ὅλα αὐτά,δέν μπορούσαμε νά φανταστοῦμε οὔτε στό χειρότερο ἐφιάλτη μας,πώς σέ χῶρες ὅπως οἱ ΗΠΑ,ὁ Καναδᾶς,τό Ἡνωμένο Βασίλειο οἱ πολίτες τους θά στεροῦνταν,μέ μιᾶς, τά συνταγματικά τους δικαιώματα,ἀπό μή ἐκλεγμένες ἱατρικές ἀρχές πού δίνουν ἀπ᾿εὐθείας ἀναφορά στόν ΠΟΥ καί τόν ΟΗΕ,χωρίς νά μποροῦν νά κάνουν,σχεδόν τίποτε, γι᾿αὐτό.


Μέ τά διεθνῆ ταξίδια σχεδόν ἀνύπαρκτα,ἑκατομμύρια ἐργαζομένων νά λιμοκτονοῦν,τίς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις ν᾿ἀγωνίζονται σέ οἰκονομικό καί οἰκογενειακό ἐπίπεδο νά ἐπιβιώσουν,προβλήματα ψυχικῆς ὑγείας,ἀνεβασμένα ὅρια καταχρήσεως οὐσιῶν,ἀσθενεῖς μέ ἀνίατα νοσήματα καί ἐγκεφαλικά ἐπεισόδια νά πεθαίνουν χωρίς ἱατρική βοήθεια,ἐνῷ ἡ μεγαλο-ἑταιρεία κερδίζει μερικές ντουζίνες δισεκατομμυρίων,τά πράγματα πηγαίνουν ἐπακριβῶς ὅπως θά ἔπρεπε,ΔΙΟΤΙ ἔχουμε,τοὐλάχιστον,ἕνα ...ἱό,μ᾿ἕνα γελοῖο 0,5% ποσοστό θνησιμότητος,κάτω ἀπό ἕναν ὑποτιθέμενο ἔλεγχο.


«Ὁ σκοπός ἁγιάζει τά μέσα»,τό θυμᾶστε;


Ὁ Κομμουνισμός δέν ἦταν μία Ῥωσσική ὑπόθεσις,ἀρχικῶς,ἡ πολιτική θεωρία,ἐντέχνως «ξερασμένη»,ἀπό ψευδο-φιλοσόφους,μετά ἀπό ὑπερβολική οἰνοποσία καί περιδρόμιασμα στά ἐλβετικά καί αὐστριακά κάστρα,χρηματοδοτοῦνταν ἀπό τούς παγκόσμιους μεγαλοτραπεζίτες,σήμερα τά ἴδια κέντρα «ξαναταΐζουν» τούς ἀποκρουστικούς ἐπικεφαλής (τῶν κομμουνιστικῶν θεωριῶν).


Μόνον πού σήμερα ὁ κομμουνισμός δέν περιορίζεται σέ κανένα συγκεκριμένο πεδίο δοκιμῆς,οἱ ἰκανότητές του ἐνισχύονται ἀπό τήν ψηφιοποίησιν καί οἱ ὑπηρεσίες δημοσίων σχέσεων ἔχουν γίνη πολύ πιό ἐπιδέξιες μέ τόν νευρογλωσσικό προγραμματισμό τους.Σήμερα λοιπόν,ἔχουμε τόν περίφημο δρ.Klaus Schwab,ὁ ὁποῖος μοιάζει τόσο πολύ μέ τόν Δρ. Evil τῆς σειρᾶς Austin Powers καί δέν εἶναι καθόλου ἀστεῖο ὅταν μᾶς λέει : «Μέχρι τό 2030 δέν θά σᾶς ἀνήκει τίποτα καί θά εἶστε εὐτυχισμένοι»,διότι θά ζεῖτε στόν εὐλογημένο κόσμο τῆς «κυκλικῆς οἰκονομίας»


Συγγνώμη γιατρέ,ἤμουν ἐκεῖ,τό ἔκανα αὐτό.Ἔζησα σέ μία «κυκλική κοινωνία» πού ὀνομαζόταν Κομμουνιστική Ῥωσσία.


Οἱ παπποῦδες μου,ὅπως καί οἱ γονεῖς μου,δέν εἶχαν τίποτε,ζοῦσαν σέ πολύ μικρά διαμερίσματα ἤ στρατῶνες πού τούς παρεῖχε ἡ κομμουνιστική κυβέρνησις,τίς περισσότερες φορές μαζύ μέ ἐντελῶς ἀγνώστους διότι ἔτσι εἶχε ἀποφασίσει ἡ κυβέρνησις...


Ὁ μισθός τους δέν ἦταν ἀρκετός γιά ν᾿ἀγοράσουν ἔνα αὐτοκίνητο καί μετά ἀπό πολλά χρόνια δουλειᾶς,ἀκόμη κι᾿ἄν εἶχαν τά χρήματα θά ἔπρεπε νά περιμένουν δεκαετίες γιά νά τό ἀγοράσουν,ἐπεί δή ἡ κυβέρνησις ἀποφάσιζε πόσα αὐτοκίνητα θά κατασκευάζονταν.


Μάντεψε : Λιγώτερο διοξείδιο τοῦ ἄνθρακος,λιγώτερη ῥύπανσις ! Δέν ὑπῆρχε κυκλοφοριακή συμφόρησις στήν Σοβιετική Ἕνωσι! Ὡραῖα δέν εἶναι ἔτσι;Οἱ ἄνθρωποι ἔπρεπε νά φοροῦν τά ἴδια ῥοῦχα,γιά δεκαετίες καί μετά τἀ ἔστελναν σέ συγγενεῖς τους πού τά εἶχαν ἀναγκη.


Μπορεῖ νά γίνῃ ἀκόμη πιό κυκλικό;
Πλήρης ἀνακύκλωσις,θά ἔλεγα.Ἔπαιρνα ἕνα γυάλινο βάζο στό μπακάλικο ὅπου ὁ γκρινιάρης πωλητής μοῦ ἔριχνε μέσα μία ξινισμένη κρέμα καί τό ἔφερνα σπίτι μέσα σέ μία πάνινη τσάντα. Τό βάζο πλαινόταν καί ἀποθηκευόταν προσεκτικά γιά τήν ἑπομένη χρήσιν.Ἡ πάνινη τσάντα διπλωμένη καί κρυμμένη γιατί ὑπῆρχε μόνον μία.Ὅσο πιό βιώσιμο γίνεται.Παρεμπιπτόντως,ὑπέροχο γιά τό περιβάλλον.


Θέλετε νά μάθετε περισσότερα γιά τήν ἀειφορία,τήν ἰσότητα,τήν κυκλική οἰκονομία καί τήν ἔνταξιν ;Ἁπλῶς διαβᾶστε ὅσες περισσότερες πληροφορίες,σχετικῶς μέ τήν Σοβιετική Ἕνωσιν.Ὡστόσο,εἴμασταν χαρούμενοι; Ἡ μηχανή προπαγάνδας καί,τό πιό σημαντικό,τό σωφρονιστικό σύστημα δέν λειτούργησε τόσο καλά τά τελευταῖα χρόνια τοῦ σοβιετικοῦ καθεστῶτος,ὁπότε ὑπῆρξε συνειδητοποίησις πώς τεράστιοι οἰκονομικοί πόροι εἶχαν συσσωρευτεῖ στά χέρια λίγων.


Καί μποροῦσαν νά κάνουν ὅ,τι τούς εὐχαριστοῦσε,μ᾿ὅλο αὐτό τόν πλοῦτο,ἐνῷ ἡ συντριπτική πλειοψηφία τοῦ κόσμου ἁπλῶς προσπαθοῦσε νά ἐπιβιώσῃ.Ἐπεί δή κομμουνισμός καί ὁ ὑπέρ-καπιταλισμός εἶναι οἱ δύο ὅψεις τοῦ ἰδίου νομίσματος.Διότι,ἄν δέν ἔχετε τίποτε,κάποιος θά ἔχει τά πάντα.


Ὁ ὑπέρ-καταναλωτισμός εἶναι πολύ ἀκριβός γιά νά διατηρηθῇ.Πρέπει νά χρηματοδοτήσετε ὅλους αὐτούς τούς δημοκρατικούς θεσμούς,τίς ἀντι-μονοπωλιακές ἐπιτροπές,νά παρέχετε καποιες ἐλευθερίες...Τί πόνος ! Ἔϊ,γιατί ὄχι νά μήν δοκιμάσουμε τόν κομμουνισμό ξανά,ἀλλά σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο ;
Ἡ παγκόσμια τεχνοκρατική ἐκδοχή τοῦ κομμουνσμοῦ,γιά τό 2020,εἶναι πολύ πιό ἐπικίνδυνη ἀπό τό παλαιότερο μοντέλο,ἰδίως λόγῳ τῶν ποικίλων διαθεσίμων τεχνολογιῶν ἀνίχνευσης καί παρακολούθησης.


Τό 2020,ὁ ἀντίπαλός μας,καί ἐννοῶ τῆς ἀνθρωπότητος στό σύνολό της,μᾶς ἔδειξε μόνον ὁρισμένα ἀπό τά ἰσχυρά χαρτιά πού προόριζε γιά ἐμᾶς. Καί νά πάρῃ,αὐτά τά χαρτιά ἦταν πραγματικά καλά !


Τό σχέδιο ὅλου τοῦ φάσματος κυριαρχίας,σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο,ἀποδείχθηκε ἀπολύτως ἀποτελεσματικό.


Οἱ ἐκλεγμένες ἀρχές ἀκυρώθηκαν,οἱ δημοκρατικές ἐλευθερίες καί τά δικαιώματα ἀνακλήθηκαν.ὅλες οἱ κυβερνήσεις λειτούργησαν ὡς μία δύναμις πού κατευθύνεται ἀπό ἕνα ἐπιτελεῖο.Ὅμως δέν πρέπει νά φοβόμαστε. Δέν πρέπει νά εἴμαστε ὑπάκουοι καί ἀδιάφοροι σ᾿αὐτή τήν παραφροσύνη !


Ἡ βούλησίς μας,ἡ πίστις μας στήν ἀτομική ἐλευθερία,ὄχι μόνον ἐκείνων πού κατέχουν τά πάντα,εἶναι ἕνας ἄσος κάτω ἀπό τό μανίκι μας,ὁ ὁποῖος θά νικήσῃ τήν φαινομενικῶς παντοδύναμο κομμουνιστική δύναμι πού ῥίχνει καί πάλι τό δηλητήριό της.


Πρέπει ν᾿ἀνταποκριθοῦμε στήν πρόκλησι καί νά παίξουμε τά χαρτιά μας,τό 2021 ! Διαφορετικά δέν θά ἔχει κανένας μας τίποτε καί θά εἴμαστε εὐτυχεῖς,ὅπως,ξέρετε,οἱ ἀσθενεῖς σέ ἄσυλα,μέ σοβαρές ψυχικές διαταραχές...


henrymakow


Ἡ Πελασγική

Σχόλια

 1. Ανώνυμος6/1/22 23:39

  Άπαξ και είχαμε κομουνισμό δεν υπήρχα Μητσοτάκηδες, Σημίτηδες και λοιποί θαμώνες του κωλοχανείου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος7/1/22 08:59

  Άπαξ και είχαμε κομουνισμό θα ξαναγινόντουσαν εκλογές;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος7/1/22 13:08

   Και βεβαια.Μονο με εναν υποψηφιο.Νομιζεις στην Βορεια Κορεα δεν γινονται εκλογες?

   Διαγραφή
 3. Ανώνυμος8/1/22 11:50

  ΜΕ ΤΗ Ν.Τ.Π. ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΚΔΙΗΓΗΤΟΥ KLAUS SCHWAB ''Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ'' ΟΤΑΝ ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΕΞΟΝΤΩΣΟΥΝ-ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΙΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΟΠΟΥ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝ ΟΙ ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΝΩ ΑΠΟ 95%, ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΟΠΟΤΕ ΟΙ ΠΙΟ ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΑ ΑΠΩΛΕΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ .ΕΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΕΟΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ-Κ.Λ.Π.Η ΖΩΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΡΗΤΗ.-ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΣ Ο κυριος.-

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Οι απόψεις των διαχειριστών μπορεί να μην συμπίπτουν με τα άρθρα.
Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.
Αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές.
Κακόβουλα σχόλια αφαιρούνται όπου εντοπίζονται.
Η ευθύνη των σχολίων βαρύνει νομικά τους σχολιαστές.
Η ταυτότητα των σχολιαστών είναι γνωστή μόνο στην Google.
Όποιος θίγεται μπορεί να επικοινωνεί στο email μας.
Ενδιαφέροντα σχόλια σε όλα τα μέσα μας μπορεί να γίνουν αναρτήσεις.
Περισσότερα στους όρους χρήσης.

όλα τα νέα στο email σας

Get new posts by email:
παράπονα Ρόδου

επικοινωνήστε

δώσε δύναμη στη φωνή σου,
κάνε τα παράπονα στον δήμαρχο,
κατήγγειλε ότι βλάπτει την κοινωνία,
διέδωσε τις πιο σημαντικές ειδήσεις,
μοιράσου χρήσιμες συμβουλές,
στείλε μας το δικό σου άρθρο
και δημοσίευσε ότι θέλεις
στο paraponarodou@gmail.com
ή συμπλήρωσε την φόρμα

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *