ροή ειδήσεων

Υποχρεωτικό το rapid test μέχρι τον Μάρτιο για τους «ανεμβολίαστους» εργαζόμενουςΠαρατείνεται η υποχρέωση των «ανεμβολίαστων» εργαζόμενων για υποχρεωτικό rapid test μέχρι και τις 31 Μαρτίου, με διάταξη στο νομοσχέδιο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις», που εισήχθη σε δημόσια διαβούλευση από τον υπουργό Υγείας, κ. Αθανάσιο Πλεύρη.

Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι με φυσική παρουσία στον χώρο εργασίας που δεν έχουν εμβολιαστεί και δεν έχουν νοσήσει από κορονοϊό το τελευταίο εξάμηνο υποβάλλονται υποχρεωτικά -και με δική τους επιβάρυνση- σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορονοϊό (rapid test) μια φορά την εβδομάδα. Διαφορετικά μπορεί να καταγραφούν τα πρόστιμα που είναι σε ισχύ.
Σκοπός του σχεδίου νομοσχεδίου είναι: η διασφάλιση και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που πάσχουν από απειλητική για τη ζωή τους ασθένεια ή από χρόνια εξελικτική ασθένεια, με τη δημιουργία και την οριοθέτηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος παροχής ανακουφιστικής φροντίδας, το οποίο, συνδυαστικά με τις λοιπές υφιστάμενες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, θα εστιάζει και θα εξυπηρετεί τις εξειδικευμένες ανάγκες των ασθενών αυτών και των οικογενειών τους,
η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και η προστασία της δημόσιας υγείας, με την παράταση των αναγκαίων προς τούτο ρυθμίσεων, ενόψει της επέλευσης της χειμερινής περιόδου που συνδέεται με επίταση των επιπτώσεων της πανδημίας και
η ρύθμιση επειγόντων ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου, που κατατείνουν ενδεικτικά στον έλεγχο του ύψους της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε σχέση με τον τρόπο διάθεσης των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.), στον απρόσκοπτο ανεφοδιασμό της αγοράς με τα αναγκαία φαρμακευτικά προϊόντα, στην αναγνώριση σε επίπεδο αποζημιώσεως της καινοτομίας και πρωτοτυπίας ελληνικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, στη διευκόλυνση στελέχωσης των κινητών ομάδων υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) και στην, υπό προϋποθέσεις και εφόσον επακολουθεί εμβολιασμός, ανάκληση των προστίμων στους ανεμβολίαστους πολίτες άνω των 60 ετών.
Σημείωση:

Με το άρθρο 16 του νομοσχεδίου παρατείνονται, από τη λήξη τους, έως την 31η.3.2023: η ισχύς του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 (Α' 130), περί της υποχρέωσης επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα [παρ. 1],
η ισχύς του άρθρου τριακοστού δεύτερου του ν. 4771/2021 (Α' 16), περί λειτουργίας εμβολιαστικών κέντρων [παρ. 2],
η ισχύς του άρθρου 58 του ν. 4764/2020 (Α' 256), περί διενέργειας εμβολιασμών κατά του κορωοοϊού COVID-19 από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.Υ.) [παρ. 3],
η ισχύς του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 (Α' 248), περί της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορονοϊού COVID-19 [παρ. 4],
η ισχύς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α' 68), περί των φορέων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορoνοϊού COVID-19 [παρ. 5] και
η ισχύς του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020, περί ένταξης ιδιωτών ιατρών κάθε ειδικότητας στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορoνοϊού COVID-19 [παρ. 6].

Αιτιολογική έκθεση

16 (παρ. 1)
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 31η.3.2023 η υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα [κατ' άρθρο 205 του ν. 4820/2021 (Α' 130)], με κύριο σκοπό τον έλεγχο και την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19, την προστασία των εργαζομένων, αλλά και των προσερχόμενων σε δημόσιες υπηρεσίες και τη διαχείριση και αντιμετώπιση της πανδημίας.

16 (παρ. 2)
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 31η.3.2023, η λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων, για την ομαλή εξέλιξη του προγράμματος εμβολιασμού.

16 (παρ. 3)
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 31η.3.2023 η ισχύς της διαδικασίας για τη διενέργεια εμβολιασμών κατά του κορονοϊού COVID-19 από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) [άρθρο 58 του ν. 4764/2020 (Α' 256)], για την ομαλή εξέλιξη του προγράμματος εμβολιασμού.

16 (παρ. 4)
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 31η.3.2023, η Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορνοϊού COVID-19, λόγω της ανάγκης αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19.

16 (παρ. 5)
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 31η.3.2023 , η ισχύς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α' 68) περί των φορέων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, με σκοπό να καθορισθούν όλες οι προϋποθέσεις που αφορούν τους φορείς υλοποίησης του προγράμματος είτε κατ' οίκον είτε σε ιατρείο/εγκατάσταση.

16 (παρ. 6)
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 31η.3.2023, η ισχύς του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020 (Α' 256) περί αποζημίωσης ιδιωτών ιατρών για τη διενέργεια εμβολιασμών. Σκοπός είναι η ευρεία συμμετοχή ιδιωτών ιατρών στον εμβολιασμό για τη μεγαλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πληθυσμού που επιθυμεί να εμβολιαστεί.
Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 16

Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Η ισχύς του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 (Α' 130), περί της υποχρέωσης επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023.
Η ισχύς του άρθρου τριακοστού δεύτερου του ν. 4771/2021 (Α' 16), περί λειτουργίας εμβολιαστικών κέντρων, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023.
Η ισχύς του άρθρου 58 του ν. 4764/2020 (Α' 256), περί διενέργειας εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023.
H ισχύς του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 (Α' 248), περί της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023.
Η ισχύς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α' 68), περί των φορέων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023.
Η ισχύς του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020, περί ένταξης ιδιωτών ιατρών κάθε ειδικότητας στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023.  

Ημερησία

Σχόλια

 1. Ανώνυμος8/12/22 11:12

  ΠΟΙΟΣ ΚΛΟΟΥΝ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος8/12/22 13:33

  ΖΗΤΩ Ο ΚΟΥΛΗΣ!!!
  ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος9/12/22 09:15

  ΛΟΓΙΚΟ ΜΕΧΡΙ ΜΑΡΤΗ ΑΦΟΥ ΑΠΡΙΛΗ ΞΕΚΙΝΑ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ... Α ΡΕ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΔΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος9/12/22 12:50

  ΡΑΠΙΝΤ ΤΕΣΤ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Οι απόψεις των διαχειριστών μπορεί να μην συμπίπτουν με τα άρθρα.
Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.
Αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές.
Κακόβουλα σχόλια αφαιρούνται όπου εντοπίζονται.
Η ευθύνη των σχολίων βαρύνει νομικά τους σχολιαστές.
Η ταυτότητα των σχολιαστών είναι γνωστή μόνο στην Google.
Όποιος θίγεται μπορεί να επικοινωνεί στο email μας.
Ενδιαφέροντα σχόλια σε όλα τα μέσα μας μπορεί να γίνουν αναρτήσεις.
Περισσότερα στους όρους χρήσης.

όλα τα νέα στο email σας

Get new posts by email:
παράπονα Ρόδου

επικοινωνήστε

δώσε δύναμη στη φωνή σου,
κάνε τα παράπονα στον δήμαρχο,
κατήγγειλε ότι βλάπτει την κοινωνία,
διέδωσε τις πιο σημαντικές ειδήσεις,
μοιράσου χρήσιμες συμβουλές,
στείλε μας το δικό σου άρθρο
και δημοσίευσε ότι θέλεις
στο paraponarodou@gmail.com
ή συμπλήρωσε την φόρμα

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *